برگزاری جلسات آموزشی با موضوع ویروس کرونا

بخش امور پزشکی آستان قدس عباسی در چارچوب اقدامات پیشگیرانه، فعالیت های خود را در دو بخش نظری و عملی مطابق با رهنمودهای مرجعیت عالی افزایش داده است.

در سطح نظری، این بخش مجموعه ای از فعالیت ها را انجام داده که مهمترین آنها سخنرانی های آموزشی بود که در ابتدا براى خادمان آستان قدس عباسی جهت افزایش دانش آنها درباره این ویروس برگزار و اطلاعات و توصیه هایی درباره میزان شیوع و راههای انتقال، علائم و راه های پیشگیری از آن به منظور حفظ ایمنی آنان و زائران ارائه شد.

این سخنرانی ها در تعدادی از بخش های آستان قدس مطابق با جدول تنظیم شده برای این منظور برگزار شد.

این سخنرانی ها در برخی بخشهای آستان با محوریت معرفی ویروس کرونا و گسترش آن طبق جدول زمانی معین برگزار شد. سخنرانان مجموعه ای از توصیه ها را برای جلوگیری از ابتلا به ویروس و اهمیت پایبندی به دستورالعمل ها ارائه کردند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: