آغاز احداث مرکز تحقیقات علمی پیشرفته به همت دانشگاه العمید

دانشگاه العمید وابسته به بخش آموزش و پرورش آستان قدس عباسی سنگ بنای یک مرکز تحقیقات علمی پیشرفته را بنیان نهاد.

مؤید الغزالی، استاد دانشگاه العميد توضیح داد: این اقدام با ایجاد یک آزمایشگاه پژوهشهای علمی متخصص در زمینه های بهداشتی، کشاورزی، خدماتی و غیره

و درچارچوب تلاش دانشگاه برای توسعه تاسیسات آموزشی و پژوهشی انجام شده است.

الغزالی تأکید کرد: با احداث این آزمایشگاه به دنبال جذب افراد توانمند عراقی و فراهم آوردن فضای مطلوب علمی هستیم تا بتوانیم از آنها بهره جوییم.

وی اضافه کرد: آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی یک محیط کار بسیار خوبی را فراهم خواهد کرد، زیرا هدف ما از ایجاد آن مهيا نمودن شرایط کار مناسب برای افراد دارای انگیزه بالا و روحیه کار جمعی و همکاری در جهت تحقق دستاوردهای مهمی است که مزایای خوبی برای کشور عراق به دنبال دارد.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه العمید شامل گروهی از آزمایشگاههای علمی از جمله: (شیمی عمومی، زیست شیمی، اسید نوکلئیک، نانو، دارو و مواد سمی و غیره) می شود و به تجهیزات مدرن و متناسب با هر آزمایشگاه مجهز خواهد شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: