مشارکت واحد توليد برق در پویش ضد عفونی سازی آستان قدس عباسى

كاركنان واحد تولید برق در پويش راه اندازی شده توسط تیم پیشگیری شیوع ویروس کرونا مشارکت نمودند و اقدامات ضد عفونى سازى مرکز شهر و برخى مناطق شهر کربلای معلى را بعهده گرفتند.

ضياء الحسناوی، مسئول واحد تولید برق در این خصوص گفت: پویش ضدعفونی سازی، بخش هایی از مناطق النصر، الأطبّاء، البناء الجاهز، و غیره را در برگرفت.

این اقدام در راستای تاکید مرجعیت عالی بر اجرای توصیه های ادارات بهداشت و ستاد بحران است که توسط آستان قدس عباسی برای جلوگیری از شیوع کرونا آغاز شده است.

شایان ذکر است، بخشها و موسسات وابسته به آستان قدس عباسی از چند روز قبل اقدامات پیشگیرانه برای ویروس کرونا را آغاز کردند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: