پیگیری سیر پیشرفت پروژه خاص بيماران کرونا از سوی تولیت آستان قدس عباسی

تولیت آستان قدس عباسی ضمن پیگیری های میدانی خود در بحبوبه بحران کنونی ناشى از همه گیری کرونا، از پروژه احداث بخش درمانی مبتلايان به ويروس کرونا در بیمارستان عمومی الهندیه بازدید کرد.

محمد الاشیقر، تولیت آستان قدس عباسی به همراه نماینده خود و برخی اعضای هیأت اداری آستان از پروژه بخش معالجه مبتلایان به کرونا در بیمارستان الهندیه بازدید میدانی به عمل آورد.

این طرح در چارچوب اقدامات پیشگیرانه آستان قدس در برابر ویروس کووید 19 اجرا شده است.

بازدید میدانی تولیت آستان قدس عباسی با هدف پیگیری روند کار و اطمینان از تکمیل آن در زمان های مشخص و مطابق مشخصات مد نظر طرف ذینفع صورت گرفت.

شایان ذکر است، پروژه ساخت بخش درمانی مبتلایان به ویروس کرونا در شهرک پزشکی امام حسین (علیه السلام) و بیمارستان الهندیه در چارچوب اجرای توصیه های متولی شرعی آستان قدس عباسی و با نظارت بخش امور پزشکی آستان قدس عباسی و بیمارستان تخصصی الکفیل صورت گرفته است. این اقدام به منزله یک اقدام احتیاطی است برای زمانی که خدای نکرده اتفاق تازه‌ای رخ دهد و همچنین به عنوان سالن‌های "دار الحیات" جهت آمادگی دربرابر وقوع حوادثی نظیر این شرایط است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: