تدریس چهارصد درس آموزشی در سایت آموزش اینترنتی العمید

واحد آموزش عالی آستان قدس عباسی به ایجاد متد ارتباطی با دانش آموزان و حل و فصل مشکل فاصله گذاری اجتماعی اهتمام می ورزد و در همین راستا برنامه آموزشی را بر روی کانال «صدی العمید» راه اندازی کرده است.

در این پایگاه آموزشی که تحت عنوان "منصة العمید للتعلیم الاکترونی" بر روی یوتیوب ارائه می شود، پرسنل مجموعه آموزشی العمید دروس را به صورت فیلم ارائه می دهند. این فیلم‌ها به واحد رسانه که مسئولیت بررسی ویدئوها از نظر فنی، تکنولوژی و زبانی و اطمینان از صحت و عدم وجود اشتباه در آن را به عهده دارد ارسال می شود تا بتوان طبق جدول زمانی مشخص این فیلم ها را بر روی پایگاه منتشر کرد. تاکنون بیش از چهارصد دروس آموزشی مختلف در این برنامه آموزشی منتشر شده است.

احمد الکعبی، رئیس بخش مذکور در مصاحبه با شبکه الکفیل گفت: جهان امروز شاهد تحولات سریعی است که موسسات علمی و آموزشی را به تکیه بر اسلوب علمی آگاهانه در مقابله با این چالش‌ها و بهره جویی از ظرفیت‌های انسانی کارآمد در تقویت عملکرد علمی پیش می برد.

وی افزود، اهداف مجموعه آموزشی العمید، مدیریت کیفیت جامع در موسسات آموزشی وابسته به آن، مدیریت خطرات و بحران هایی که موسسه ممکن است در معرض آن قرار گیرد را دربر می گیرد. بنابراین نظام آموزشی مجموعه العمید از حالت سنتی به اینترنتی یعنی آموزش از راه دور بدل گشته است.

استاد ماجد ناصر، عضو شورای زبان عربی نیز اظهار داشت: برنامه آموزشی العمید یکی از ابزارهایی است که مدارس مجموعه آموزشی العمید برای آموزش دروس به دانش آموزان در منزل به آن تکیه کرده است. تاجاییکه مدیریت مدارس همه کارکنان خود را برای استفاده از این ابزار جهت تکمیل دروس بسیج کرده‌ اند. در همین راستا، معلمان دروس اینترنتی خود را ثبت نموده و سپس آن را به مدیریت مدرسه خود ارائه می دهند تا این دروس به شوراهای علمی ویژه از طریق برنامه تلگرام مشترک میان ادارات و شوراها ارسال شود.

وی گفت: نقش شوراهای آموزشی، بررسی این دروس و محتوای علمی و آموزشی آنها جهت اطمینان از تطابقشان با موضوعات علمی و آموزشی مجموعه آموزشی العمید است. اگر این دروس نیاز به اصلاحاتی داشته باشد به معلمی که اقدام به ثبت آن نموده جهت بازنگری و اصلاح بازگردانده می‌شود و پس از رفع آن به واحد رسانه جهت انتشار ارسال می شود که این اقدام به شکل روزانه تکرار می شود.

وی تاکید کرد، ایده آموزش اینترنتی فرصت خوبی برای معلمان جهت استفاده از تکنولوژی در شرایط فوق العاده است و اوقات فراغت دانش آموزان را در نتیجه حضور در منزل پر کرده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: