برگزارى سمينار اينترنتى به همت مركز اطلاعات ديجيتال و با همكارى دانشگاه المستنصريه

مرکز اطلاعات دیجیتال وابسته به کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسى سمینار اینترنتی را تحت عنوان «تامین منابع برای محققان و خوانندگان در بحبوحه کرونا» با همکاری کتابخانه مرکزی دانشگاه المستنصريه برگزار کرد.

عمار حسین الجواد، سخنران سمینار از مركز اطلاعات دیجیتال به شبکه جهانی الكفيل گفت: در این جلسه ما به سوالات متعدد كتابداران و متخصصان مدیریت اطلاعات درباره نحوه عمل در بحبوحه بحران جهانی کرونا و اینکه چطور ممکن است کتابخانه ها منابع اطلاعاتی مختلف فراهم نمایند پاسخ داديم و طى آن کتابخانه آستان قدس عباسی به عنوان نمونه از کتابخانه هایى كه در دوران کرونا خدمات خود را متوقف ننمودند معرفی شد.

الجواد افزود، در پایان سمینار استقبال گسترده اى از سوی حضار شكل گرفت و پرسش ها و گفتگوهايى درباره پروژه های ملی این مرکز از جمله پروژه "نگهداری محصولات علمی عراق" و پروژه "مخزن دیجیتال عراقی برای رساله های دانشگاهی " انجام و همچنین برخی جزئیات مربوط به این دو پروژه پیرامون مکانیزم کار و کادر فعال ارائه شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: