انتشار شماره بیست و‌دوم مجله (مطالعات شرق شناسی)

مركز اسلامی مطالعات استراتژیک وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی به تازگی شماره بیست و دوم مجله (مطالعات شرق شناسی) را منتشر کرده است.

این مجله در شماره مزبور مقالات زیر را در برگرفته است:- وتمان وبؤس الكتابة التاريخيّة / يوسف الهادی.

- جهود المستشرقين الفرنسيّين في دراسة اللهجات الجزائريّة –مقاربة اثنوغرافية: تلاشهای شرق شناسان فرانسوی در زمینه بررسی لهجه های الجزایری-تطبیق قوم نگاری)/ د. حاج بنيرد.

- السرديّات الاستشراقيّة والتراث الثقافيّ في البلاد التونسيّة خلال الفترة الاستعماريّة (1881-1965):روایات شرق شناسی و میراث فرهنگی تونس در دوره استعمارگری (1881-1965).

- جهود المستشرق الألمانيّ يوهان فك في اللهجات العربيّة -دراسة ابيستيمولجية- : تلاشهای شرق شناس آلمانی یوهان فک در زمینه لهجه های عربی- مطالعه معرفت شناسی/ ا.د سامي الماضي.

- مشروع ديفيد رآوبيني اليهودي للاستيلاء على فلسطين: پروژه یهودی دیوید راوبینی برای سیطره بر فلسطین (1522-1538)/ د.مصطفى وجيه مصطفى إبراهيم.

- رجل الاستشراق مسارات اللغة العربيّة في فرنسا.. نقد ومناقشة : مرد شرق شناس مسیرهای زبان عربی در فرانسه..نقد و مناقشه/ جهاد سعد.

برای دانلود این شماره و اطلاع از آن به سایت زیر مراجعه کنید https://m.iicss.iq/?id=99

شایان ذکر است مجله (مطالعات شرق شناسی) مجله ای در زمینه میراث شرق شناسی است و تلاش می کند نیاز کتابخانه اسلامی به یک مجله تخصصی در حوزه محصول شرق شناسان را رفع کند.

m.iicss.iq (https://m.iicss.iq/id=99)
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: