دستور تولیت آستان قدس عباسی برای حمایت از یگانهای امدادی در فعالیتهای مبارزه با کرونا

میثم الزیدی، معاون تولیت آستان قدس عباسی و فرمانده تیپ رزمی العباس (علیه السلام) دستور داد تا یگانهای امداد و پشتیبانی مستقر در استانها به مواد و تجهیزات مورد نیاز جهت استمرار فعالیت های پیشگیری از کرونا مجهز شوند.

رسانه مرکزی تیپ العباس (عليه السلام) اعلام کرد، مقر فرماندهی این تیپ میزبان نشست یگانهای امداد و پشتیبانی وابسته به آستان قدس عباسی در استانها به ریاست الزیدی بود. این نشست با محوریت چگونگی تداوم پیشگیری از کرونا با توجه به نقش وسیع آنها در مقابله با ویروس در استانها به ویژه استانهای دارای تعداد مبتلایان بالا برگزار شد.

قاسم المعموری، مسئول واحد امداد آستان قدس عباسی به رسانه مرکزی گفت، این نشست نیازهای لازم یگانها در این زمینه به ویژه نیاز به مواد ضدعفونی کننده و راههای تامین آن را مورد بررسی قرار داد و معاون تولیت کل آستان قدس عباسی و فرمانده تیپ العباس دستور داد که از این یگانها پشتیبانی به عمل آید تا از این مرحله عبور کنند.

بادی الزاملی، مسئول واحد امداد در واسط گفت، این نشست مثمر ثمر بود و به نیازهای یگانها پاسخ مثبت داده شد. زیرا آنها در فعالیتهای بشردوستانه و خدماتی اعم از حمایت خانواده های عفیف و خانواده های شهدا و در بحران کرونا حضور داشته اند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: