حصول مراحل پیشرفته در زیرساختهای بخش درمانی مبتلایان کرونا در بابل

اقدامات زير بنایي پروژه ساختمان درمانی مبتلایان کرونا در استان بابل که با تلاش پرسنل بخش تعمیرات مهندسی آستان قدس عباسی اجرا می شود به مراحل پیشرفته خود رسیده است.

این مراحل به صورت متوالی بر اساس هربخش از پروژه در فضایی به وسعت ۳۵۰۰ متر مربع با ۹۸ اتاق انفرادی (سوییت) و بیش از ۲۵ اتاق پزشکی، اداری و خدماتی در شهرک پزشکی مرجان در این استان بنا می شود.

عمار صلاح، مهندس این پروژه گفت، اقدامات زیربنایی پروژه طبق برنامه و از نخستین گامهای پروژه آغاز می شود و به موازات دیگر بخشها پیش می رود.به گفته وی، این پروژه شامل سه بخش است:

- حفاری و تعبیه لوله کشی های اصلی و اتصال آن به سیستم فاضلاب شهرک پزشکی مرجان

- اتصال لوله های فرعی سرویسهای بهداشتی اتاقهای ایزوله و ساختمان به لوله کشی های اصلی

- ایجاد چاه برای لوله کشی های اصلی و فرعی وغیره

وی گفت، این اقدامات در سه بخش تقسیم می شود که بخش اول و دوم هریک به مساحت ۸۰۰ مترمربع است. این اقدامات در هر بخش ادامه دارد که شامل آماده سازی برای روکش آن با قطعات عایق، سیم کشی برقی و سیستم های هشدار و حریق است.

صلاح گفت، بخش سوم به مساحت ۱۱۰۰ متر مربع و دارای۱۴ اتاق برای درمان مبتلایان و ۱۴ اتاق ویژه پزشکان، پرستاران، داروخانه، پذیرش مراجعان و نیز سرویسهای بهداشتی است. اقدامات سازه آهنین آن به مراحل نهایی خود رسیده و آماده نصب دیوارها با قطعات ساندویچ پنل خواهد بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: