حمایت موکبهای پشتیبانی لجستیکی در سه استان از غسالخانه یس

موکبهای حمایت لجستیکی واحد امداد و پشتیبانی آستان قدس عباسی مایحتاج لازم برای فعالیت غسالخانه یس وابسته به تیپ رزمی العباس (علیه السلام) در زمینه کفن و دفن متوفیان در اثر ویروس کرونا در کربلا که چندین روز قبل افتتاح شد، را ارائه دادند.

یگانهایی که در ارائه این مواد ضروری جهت فعالیت غسالخانه مشارکت دارند از سه استان بغداد/الرصافه، میسان ودیالی آمده اند.

حاج صفا السودانی، مسئول واحد مستقر در استان میسان گفت: ما امروز با همراهی موکبهایمان از میسان جهت پشتیبانی غسالخانه یس وابسته به تیپ العباس وارد کربلا شدیم. این غسالخانه ویژه کفن و دفن قربانیان کرونا و حمایت از آنها با مواد ضروری جهت ادامه فعالیتشان در زمینه غسل دهی و کفن و دفن قربانیان کرونا و پشتیبانی با مواد ضروری برای ادامه فعالیت آنها است.

محمد الغراوی، مسئول واحد بغداد/الرصافه گفت: با دستور مستقیم واحد امداد و پشتیبانی آستان قدس عباسی به موکبهای بغداد/ الرصافه دستور دادیم که نیازهای ویژه غسالخانه يس در شهر کربلای معلی را تامین کنند. حمایت ما تنها به این امر محدود نشد بلکه شامل غسالخانه تیپ/2 حشد شعبی لشکر رزمی امام علی (عليه السلام) در استان نجف نیز می شود.

سید حسن الموسوی، مسئول واحد موکبهای دیالی نیز گفت، ارائه این کمکها بخشی از وظیفه انسانی ما است که این واحد در بحبوحه شرایط فعلی کشور جهت ایستادگی در کنار برادران داوطلب و حمایت از آنها با مواد ضروری برای ادامه فعالیتشان انجام می دهند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: