نقش چاپخانه های الکفیل و شبکه اطلاع رسانی عراق در احیای شعار (چاپ عراق)

رئیس انتشارات الکفیل گفت: تجربه ما در سال گذشته با چاپخانه های شبکه اطلاع رسانی عراق در بازگشت شعار (طبع في العراق:چاپ عراق) سهیم بود.

فراس حاکم الابراهیمی، رئیس انتشارات الکفیل اظهار داشت، این پروژه ملی نتایج مثبتی را محقق کرد و بر کیفیت آثار چاپ شده و حمایت از تلاشهای ملی و تلاشهای وزارت آموزش عراق تاثیر مثبتی داشت.

اظهارات فراس الابراهيمی در دیدار نبیل جاسم، شبکه اطلاع رسانی عراق در جریان بازدید جاسم از چاپخانه الکفيل و سالنهای آن و اطلاع از مهمترین فناوری و دستگاههای چاپ موجود صورت گرفت. این بازدید به منظور تقویت راههای همکاری و مشارکت میان دو چاپخانه به منظور حفظ دستاوردهای پروژه صورت گرفت که موجب چاپ بیش از هشت میلیون کتاب با كيفيت با 22 عنوان شد که مشابه نمونه هایی است که در خارج به چاپ می رسد. همچنين در تحویل کتب درسی در مدت زمان بی سابقه پیش از موعد مقرر 15 روزه نقش داشت.

شایان ذکر است، همکاری مشترک میان انتشارات الکفیل و چاپخانه های شبکه اطلاع رسانی عراق نتایج متعددی را به دنبال داشته که مهمترین آن به شرح ذیل است:- احیای عبارت (صُنع في العراق) که نزدیک بود به دست فراموشی سپرده شود.

- کاهش بیکاری و اشتغال دهها نیروی کار.

- پشتیبانی از تلاشهای ملی و تلاشهای وزارت آموزش.

- رساندن کتاب با كيفيت بالا در زمان مناسب به دست دانش آموزان عراقی.

- شناسایی بسیاری از ظرفیتهای بالقوه در سطح جوانان شاغل یا مکان.

اين همكارى تجربه موفقی بود که بواسطه آن اثبات شد موسسات کشور عراق در صورتیکه تحت مدیریت صحیح قرار گیرند و شرایط فراهم باشد قادر به تحقق پیشرفت و رشد عراق هستند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: