کتاب «شیخ العراقیین» یکی از کتب ارزشمند منتشر شده توسط مرکز تراث کربلا

مرکز تراث کربلا وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی در راستای جمع آوری مطالب و منابع متعلق به استان کربلای معلی با چاپ و انتشار کتاب «شیخ العراقیین» سیره شیخ عبدالحسین طهرانی حائری یکی از فضلای این شهر را مورد توجه قرار داد.

این کتاب که نوشته شیخ حامد رضائی و ترجمه استاد حسن علی حسن مطر می باشد درخصوص سیره یکی از فضلای شهر کربلاست که صاحب الجواهر رحمت الله علیه ایشان را در منبر دروس فقهی خود مجتهد دانسته اند. شیخ عبدالحسین طهرانی حائری خدماتی در بازسازی عتبات مقدس و رد افکار فرقه های گمراه داشته است و با نظر به علم و فقاهتی که داشته است عثمانی ها ایشان را «شیخ العراقیین» یعنی شیخ عراق و ایران می نامیدند.

لازم به ذکر است که مرکز تراث کربلا وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی جمع آوری هرآنچه متعلق به میراث کربلاست را در برنامه کاری خود قرار داده است و در طی سالهای اخیر، این مرکز کتب ودانشنامه های مختلفی را چاپ و منتشر کرده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: