سید احمد الصافی: تغییر در رویکردهای آموزشی و پژوهشی ابزار و نه صرفا هدفی برای پیشرفت است

پنجمین کنفرانس بین المللی علمی العمید صبح امروز (پنجشنبه) با سخنرانی سید احمد صافی، متولی شرعی آستان قدس عباسی آغاز به کار کرد.

متولی شرعی آستان قدس عباسی طی سخنرانی در این نشست ضمن قدردانی از قبول دعوت اين مرکز برای شرکت در کنفرانس و تلاش برای ایجاد راهکارهایی جهت تحقق شعار امسال کنفرانس (المناهج التعليميّة والبحثيّة.. التأصيل والتحليل والتأهيل: رويكردهاى آموزشى و تحقيقى...تقويت، تحليل، ساماندهى) بر لزوم آگاهی از رویکردهای شناختی و بررسی آنها تاکید کردند.

ايشان اظهار داشتند، ادوار تاریخی تاثیر مهمی در پیشرفت رویکردهای معرفتی دارد به شرط اینکه محققان در تفکیک افکار و آرای تاریخی بسیار محتاط باشند تا در دام افکار سلطه جویانه گرفتار نشوند.

جناب احمد صافى تاكيد كردند: بر برادران پوشیده نیست که رویکردهای شناختی انسانی متفاوت از رویکردهاى علوم تطبیقی هستند و ناچار باید این مکتب را از دیگر مکاتب متمایز دانست. ما در این رویکردها به دنبال اثر ذاتی و اصولا فوايد آنها هستیم و نه صرفا تغییر بخاطر تغییر بلکه تغییر به خاطر پیشرفت. زیرا برخی رویکردها هرچند قدیمی بستر وسیعی را برای پژوهشگر جهت تحقیق و پیشرفت فراهم می کند اما برخی دیگر در را به روی فرآیند پیشرفت می بندد و این نادرست است. بنابراین براى انسان ساده نیست که تلاش کند تغییری را در برخی ادوار پیشرفت تاریخی جوامع ایجاد کند بلکه باید از بسیاری رویکردهای معرفتی آگاهی کسب نماید و آنها را تحلیل و ارزیابی نموده و منفی یا مثبت بودنشان را مشخص کند.

ايشان در ادامه سخنرانى تصريح كردند: قطعا ارتباط با رویکرد سنتی بسیار مهم و قطع پیوندهای ارتباطى با میراث و تمدن بسیار خطرناک است. زیرا ما را از مسیر تکاملی طبیعی تمدن جدا می سازد. تمدن یک فرایند در حال توسعه است. هنگامی که به مطالعه گذشته مى پردازيم ممکن است افکاری را در آن بیابیم که به دلیل درایت و ظرافت افکار محققان، همتایان آنها و حتی دانشمندان این عصر نتوانسته اند به آنها ملحق شوند.

بنابراین هرچند کنفرانس مستقیما به این موضوع نپرداخته اما باید تحقق میراث فکری مهم که ممکن است گمشده خود را در آن بیابیم، در حاشیه کنفرانس باشد و این مبحثی حائز اهمیت است یعنی تمرکز بر رویکردهای سنتی و استفاده از آنها یا دستکم نقد و تحلیل آنها.

سید احمد صافی در پایان سخنرانی خود از خداوند تبارک و تعالی توفیق روزافزون شرکت کنندگان را در مسئولیت هایشان خواستار شد و ابراز امیدواری کرد این کنفرانس نتایج خوب و ثمر بخشی به دنبال داشته باشد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: