اختتامیه برنامه آموزشی - فرهنگى ويژه جوانان استان‌های المثنی و بغداد

مرکز همایش فرهنگی القمر وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی همایش فرهنگی خود ویژه هشتاد و سه جوان از استان‌های المثنى و بغداد را به پایان رساند.

شیخ حارث الداحى، رئیس اين مرکز در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل گفت: میزبانی این دو گروه از جوانان استان هاى المثنى و بغداد در چارچوب برنامه هاى این همایش است. بطوریکه طی مدت ۵ روز میزبان ۸۳ جوان از استان المثنی بودیم که جلسات فکری در موضوعات مختلف از جمله (شبهات معاصر، اوضاع فرهنگى جوانان) طى دو جلسه صبحگاهی و عصرگاهی و نیز کارگاه های آموزشی در زمینه توسعه مهارت ها و سخنرانی هایى در زمينه حقيقت دين را شامل شد.

این برنامه بازدیدهایی از پروژه‌های آستان را در بر گرفت.

الداحى افزود: برنامه‌ای که برای چهل جوان از بغداد تهيه شده بود سه روز ادامه یافت و شامل مجموعه ای از سخنرانی ها و جلسات بود که بیش از ۸ ساعت درسى و نیز سخنرانی آموزشی در هوای آزاد شد.

شايان ذكر است، بسیاری از دوره هاى فرهنگى، کارگاه ها و همایش های داخلی توسط جوانان در مناطقشان و پس از تکمیل آموزش آنها در همایش فرهنگی القمر برگزار می شود.

برخی ناظران معتقدند که همایش فرهنگی القمر اقدامی پیشگامانه در مسیر تربیت جوانان آگاه و قادر به مسئولیت پذیری در حوزه دینی و ملی جهت ایستادگی در برابر پویش های فرهنگی است که با پایان درگیری های نظامی تمام نشده است. آستان عباسى علاوه بر تهيه برنامه ها، وسایل حمل و نقل و خوراک و غيره را فراهم می نماید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: