ایفلا: حمایت کتابخانه آستان قدس عباسی از آموزش آکادمیک در حوزه اطلاع رسانی و کتابداری

فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری (IFLA) تاکید کرد، کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی در حمایت از جریان آموزش آکادمیک در حوزه اطلاع رسانی و کتابداری سهیم بوده است.

حسنين الموسوی، رئیس مرکز فهرست نویسی این کتابخانه گفت، گزارش اخیر فدراسیون فعالیتهای کتابخانه را قابل توجه دانسته است.

وی اظهار داشت، این گزارش به مجموعه ای از برنامه های علمی کتابخانه در زمینه پشتیبانی از کتابخانه های عراقی و توسعه منابع انسانی آنها پرداخته که در پشتیبانی از جریان آموزش آکادمیک سهیم بوده است.

الموسوی تصریح کرد، این گزارش برخی از فعالیتها و اقدامات اتخاذ شده برای تحقق این امر را مورد بررسی قرار داده که به نحو ذیل است:

- مرکز فهرست نویسی در کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان برنامه های درسی در بخش اطلاع رسانی و کتابداری در دانشکده ادبیات دانشگاه المستنصریه را به عنوان اولین گام برای معرفی ضوابط فهرست نویسی نوین (RDA) به روز رسانی کرد.

- آموزش سیستم های فهرست نویسی نوین به کارشناسان در کتابخانه های عراقی و آماده سازی آنها برای نوسازی این کتابخانه ها پس از سالها بحران. بطوریکه تاکنون 30 دوره آموزشی تئوریک و عملی برگزار شده و بیش از 270 کارمند از کتابخانه های مختلف عراقی آموزش دیده اند.

الموسوی تصریح کرد، آنچه محقق شد نتیجه تلاش کارکنان این مرکز و استفاده از ظرفیتهای علمی آنها در مسیر درست بود که آستان قدس عباسی فضای مناسبی را برای آنها آماده کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: