برنامه فرهنگی آستان قدس عباسی برای جوانان با همکاری مرکز فرهنگی الزهراء (علیها السلام)

واحد روابط دانشگاهی آستان قدس عباسی با همکاری مرکز فرهنگی الزهرا (علیها السلام) - نمایندگی مرجعیت عالی دینی در استان واسط برنامه فرهنگی را برای گروهی از جوانان این منطقه برگزار کرد.

این برنامه فرهنگی به مدت دو روز ادامه داشت و بخش های متعددی اعم از کارگاه ها، سخنرانی ها، جلسات بحث و گفتگو و بخش های تفریحی را شامل شد.

استاد منتظر الصافی، مسئول بخش روابط دانشگاهی در واحد مذکور گفت، این برنامه به درخواست مرکز یاد شده از آستان قدس عباسی اجرا شد و در قالب نشست فرهنگی دانشجویان است که مرکز الزهرا (علیها السلام) بر آن نظارت دارد و بیش از ۳۵ دانشجو در آن شرکت کردند. این برنامه جلسات مذهبی و کارگاه‌هایی در زمینه توسعه انسانی و توسعه ملی، سخنرانی‌ها و دروس قرآنی و همچنین بخش‌های تفریحی دیگری را نیز شامل شد.

الصافی اظهار داشت، هدف از این برنامه میزبانی از جوانان، مشارکت در افزایش دانش آنها و ایجاد نسلی آگاه است که در ساخت کشور سهیم است و می‌تواند با افکار و رفتارهای ناشایست جامعه مقابله کند.

شیخ هادی یکی از افراد معتمد مرجعیت در استان واسط از ناظران این برنامه گفت: از آستان قدس به خاطر این طرح و اهتمام آن قدردانی می نماییم. شرکت کنندگان نیز از این برنامه استقبال کردند چرا که پرسنل آستان قدس از تجربه و آگاهی در این زمینه برخوردار هستند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: