بازدید متولی شرعی آستان قدس عباسی از مدرسه ابتدایی پسرانه نورالعمید

سید احمد الصافی (دام عزّه) متولی شرعی آستان قدس عباسی، از مدرسه پسرانه ابتدایی نورالعمید بازدید کرد. این مدرسه یکی از مدارس مجموعه آموزشی العمید است و این بازدید در راستای پیگیری‌های پدرانه ایشان از موسسات آموزشی و تربیتی وابسته به آستان قدس عباسی انجام می‌شود.

بازدید از کلاس‌های مدرسه و فضای آموزشی آن و اطلاع از برجسته‌ترین فعالیت‌های مدیریت و کارکنان مدرسه از برنامه‌های این بازدید بود‌. تلاش‌های گسترده برای ارائه خدمات علمی آموزشی از اهداف گروه آموزشی العمید بوده و این اهداف برگرفته از رسالت آستان قدس عباسی در پرورش نسلی آگاه و توسعه و رشد همه جانبه است.

شایان ذکر است که آستان قدس عباسی با پیگیری‌های خستگی‌ناپذیر و تلاش‌های مداوم، سرپرستی روند علمی آموزشی را، برای تداوم موفقیت موسسات آموزشی برعهده دارد؛ چرا که این موسسات ستون اصلی پرورش اعضای جامعه و توسعه جنبه‌های دینی، اجتماعی و فرهنگی در آنان به شمار می‌رود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: