انتشار دومین شماره از مجموعه دیوان های حلّة به همت مركز تراث الحلّة

مركز تراث الحلّة وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی، دومین شماره از مجموعه دیوان های پژوهشی مرتبط با شهر حلّة را به چاپ رساند.

این شماره از مجله شامل ديوان (اختبار العارف ونهل الغارف - ديوان شيخ محمد سلمان نوح الكعبی "حمادی نوح”) است که از سوی ادیب محقق، دکتر مضر سليمان الحلّی مورد تحقیق قرار گرفته و‌ توسط مرکز تراث الحلّة بازنگری شده است.


صادق الخويلدی، رئیس مرکز تراث الحلّة درباره شماره جدید از این مجموعه گفت: «پروژه (دیوان های پژوهشی حلّة) از پروژه های بزرگی است که این مرکز اجرای آن را بر عهده دارد. پیش از این شماره اول آن منتشر و سپس دومین شماره از این مجموعه منحصر به فرد که ديوان شاعر حلّة (حمادی نوح الكعبی) است نیز به چاپ رسید. طبع شعری این شاعر ارزشمند را می توان همچون شعرای پیشگام عربی نظیر شیخ رضی و شیخ مرتضی دانست.»


الخويلدی تصریح کرد: «مرکز تراث الحلّة از مراکز فکری مهمی است که جریان نوآوری، تالیف، تحقیق و نشر را در سطح عراق حمایت می کند و تلاش های خود را به منظور معرفی میراث ارزشمند این شهر کهن ادامه خواهد داد.»
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: