آغاز مرحله دوم از برنامه توسعه مدیریت توسط آستان قدس عباسی

بخش توسعه پایدار در آستان قدس عباسی مرحله دوم از برنامه توسعه خود موسوم به (مهارت های مدیریتی) را برای معاونان روسای ادارات و اماکن خارجی آستان قدس عباسی پس از گذراندن مرحله اول و آزمونهای آن آغاز کرد.

مرحله دوم برنامه توسعه مدیریت، دو محور اصلی را بررسی می کند:
محور نخست: نظریه های مدیریت نوین؛ این محور مدیریت نوین در سازمانها، وظایف و مسئولیتهای مدیر را در ایجاد مدیریت نوین، مهارت های رهبری و رفتاری مدیران، اهمیت برنامه ریزی استراتژیک در سطوح اداری مختلف و شیوه‌های جدید در حل مشکلات و تصمیم گیری ها را در بر می گیرد.

محور دوم: رهبری و تشکیل تیم کاری؛ این محور شامل معرفی مفهوم تیم کاری به شرکت‌کنندگان، مکانیزمهای تشکیل آن، اهمیت تقویت روحیه جمعی نزد شرکت کنندگان در تیم کاری و معرفی ابزارهای مدیریتی مورد استفاده در فعالیت های تیم کاری است که در کسب مهارت های لازم برای رهبری مدیریتی تیم سهیم می باشد.

این دوره در دو نوبت صبحگاهی و عصرگاهی بصورت سه ساعت در هر نوبت و به مدت هشت روز در سالن مجتمع امام هادی (علیه السلام) برگزار می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: