بازدید روسای دانشکده های علوم اسلامی عراق از مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک آستان قدس عباسی

کمیته روسای دانشکده های علوم اسلامی وابسته به وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق از مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی بازدید کرد.

هدف از این امر، گسترش روابط میان دانشکده ها و مرکز اسلامی و معرفی اهداف، فعالیتها و آثار مرکز در رشته های مختلف عقیدتی، فلسفی و فکری است.

اعضای این هیات، ماهیت فعالیتهای مرکز و اهداف علمی و نقش ادارات مختلف آن در حوزه( اندیشه اسلامی، شرق شناسی و غرب شناسی) را بواسطه آثار، مجلات، فعالیتها و کنفرانسها مورد بررسی قرار دادند.

این هیات، فعالیتهای مرکز، آثار و استراتژی فعالیت آن را تحسین نمود و تمایل خود را به همکاری علمی مشترک و ارتباط شناختی با دانشکده های آن اعلام و بر ضرورت ارسال آثار مرکز به دانشکده های تخصصی مربوطه تاکید کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: