فراخوان شرکت در دوره تواشیح و اشعار حسینی از سوی آستان قدس عباسی

انجمن پیشاهنگی الكفيل وابسته به واحد کودکان و نوجوانان در بخش رسانه آستان قدس عباسی فراخوانی را جهت شرکت در دوره مجازی تواشیح و اشعار حسینی ویژه پسران در گروه های سنی (۱۰ - ۱۸ سال) صادر کرد.

این دوره بخشی از برنامه پنجم توسعه فراگیر است که از طریق آیدی برنامه تلگرام @maliiry برگزار می شود.
هدف از این دوره که روز سه شنبه (5 مرداد 1400) آغاز خواهد شد، مشارکت در ارتقای سطح شرکت کنندگان در زمینه تواشیح و اشعار حسینی و تلاش برای کشف استعدادهای آنها، به کارگیری آن در مسیر صحیح و تحت نظارت کارشناسانی در این زمینه است.

مهمترین محورهایی که این دوره به آن خواهد پرداخت، شامل تاریخ تواشیح و اشعار حسینی، عملکرد آن و مقام ها است.

شرکت کنندگان در این دوره در صورت گذراندن آزمون نهایی گواهی شرکت در آن را دریافت خواهند کرد. همچنین جوایز ارزشمندی به شرکت کنندگان برتر اهدا خواهد شد.

علاوه بر این، شرکت‌کنندگان قادر خواهد بود در جلسات تعاملی در هر زمان و مکانی که برگزار می شود، حضور پیدا کنند.
یک برنامه عملی نیز برای توسعه مهارت ها وجود دارد که طی دوره مطرح خواهد شد. همچنین تکالیف و آزمونهایی نیز در نظر گرفته شده است و افراد برتر در این دوره برای شرکت در دوره های تخصصی پیشرفته در این حوزه انتخاب خواهند شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: