تداوم فعالیتهای برنامه فرهنگی-دینی(جود الكافل)از سوی آستان قدس عباسی

برنامه (جود الكافل) که به همت مرکز فرهنگ خانواده وابسته به آستان قدس عباسی برگزار می‌شود، یکی از برنامه‌های مهمی است که این مرکز به اقشار مختلف جامعه ارائه می کند و کادر متخصص و باتجربه ای را در این زمینه به آن اختصاص داده است.

اسمهان ابراهيم، مسئول مرکز گفت، برنامه ای که به صورت هفتگی برگزار می‌شود، با هدف افزایش دانش و آگاهی شرکت‌کنندگان و مشارکت در ارتقای سطح علمی آنها از طریق برپایی جلسات است که محورهای دینی، فرهنگی، ارشادی و آموزشی را شامل می شود.

وی ادامه داد: این برنامه که سابقا به صورت حضوری برگزار می‌شد، به دلیل تبعات ویروس کرونا اکنون به صورت اینترنتی و احیانا حضوری برگزار می شود.

آخرین دوره برنامه به صورت اینترنتی و با همکاری کارکنان مرکز الصدیقه الطاهره (علیها السلام) برپا شد که یک جلسه تحت عنوان (مشکل و راهکار) و یک جلسه مهدوی درباره روایات مرتبط با اماکن حضور امام مهدی (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) را در برگفت.

این برنامه همچنین یک جلسه فقهی را پیرامون مقدمات نماز دربرگرفت و علاوه بر آن، جلسه پرسش و پاسخی درپایان هر بخش برگزار شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: