چاپ ششمین تالیف از مجموعه (كنوز الآل)

مرکز بین‌المللی مطالعات و پژوهشهای العمید وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی ششمین کتاب از مجموعه (کنوز الآل) تحت عنوان (المناجيات وأدعية الأيّام عند الإمام زين العابدين عليه السلام.. دراسةٌ أسلوبيّة: مناجات و ادعیه روزها نزد امام زین العابدین علیه السلام... سبک شناسی) تالیف ادريس طارق حسین را منتشر کرد.

احمد صبيح الكعبی، رئیس بخش مذکور به شبکه الکفیل گفت: ما از طریق مجموعه (کنوز الآل) به دنبال چاپ رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی هستیم که موضوعات آنها در باب کلام اهل بیت (عليهم السلام) و سیره آنها است.

این پایان نامه دانشگاهی به منظور پرداختن به اسلوب امام علی بن الحسین (علیه السلام) در مناجات و ادعیه ایشان از طریق رویکرد سبک شناسی به عنوان وجه اشتراک میان راویان گذشته و خوانندگان کنونی است تا ادبیات متن امام سجاد بررسی و سطوح آوایی،ترکیبی و معنایی آن شناسایی شود.

الكعبی گفت، این اثر شامل مقدمه پژوهش است که به طور خلاصه به زندگانی امام (علیه السلام) و نگاهی گذرا به اوضاع کشور اسلامی و انگیزه هایی می پردازد که ایشان را بر آن داشت تا از دعا به عنوان ابزاری برای چالش فکری استفاده کنند. این اثر شامل سه فصل با محورهای زیر می شود:


فصل اول، به اسلوبهایی که امام (علیه السلام) از آن بهره برده همچون اشکال بلاغی می پردازد.

فصل دوم، به ترکیب هایی که امام به روش هنری به آن متکی بوده است می پردازد.

فصل سوم، پژوهشگر در آن مهمترین صور بلاغی همچون مجاز، تشبیه، استعاره و کنایه را به منظور نمایاندن ارزش های زیبایی شناختی و مفهومی بررسی کرده که ابعاد معنایی در کلام امام(علیه السلام) را آشکار می کند.

این اثر و سایر آثار مرکز و بخش در نمایشگاه دائمی آستان قدس عباسی در بین الحرمین قابل تهیه و دسترسی است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: