رایزنی کتابخانه های آستان قدس عباسی و دانشگاه قاهره درباره گسترش همکاری در حوزه کتابداری

هیئتی از کتابخانه و بخش نسخ خطی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی از کتابخانه مرکزی دانشگاه قاهره در مصر بازدید کرد.

حسنين الموسوی، عضو هیئت و مدیر مرکز فهرست نویسی کتابخانه گفت، هدف از این بازدید گسترش پلهای ارتباطی در حوزه فکری و فرهنگی با کتابخانه های عربی از جمله کتابخانه‌ دانشگاه قاهره است که یکی از مهم‌ترین کتابخانه های مصر به شمار می رود.

وی گفت، بعد از خوشامدگویی به هیئت توضیحاتی درباره تاریخ کتابخانه، بخشهای آن و نیز مهمترین فعالیت ها و امور مرتبط با فعالیت کتابداری ارائه شد.

الموسوی گفت: در مقابل ما نیز شرح کاملی درباره کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی، مراکز وابسته به آن، فعالیت هر واحد و تخصص آن همچون فهرست نویسی نوین، دیجیتال سازی، تصویر برداری و ترمیم نسخ خطی، مکانیزم های حفظ و نگهداری میراث و اقدامات صورت گرفته در این زمینه و غیره ارائه کردیم.

وی توضیح داد: از جمله پروژه هایی که درباره آن سخن گفتیم پروژه های دیجیتال آستان قدس عباسی، پروژه حفظ تولیدات علمی عراق، مخزن دیجیتال و فعالیتهای الکترونیک کتابخانه در ایام شیوع کرونا و ارتباط بی وقفه آن با مخاطبان است.

الموسوی گفت: ما همچنین به سیستم های کتابداری نوین و پیشرفته که در فهرست نویسی کتب مورد استفاده قرار می‌گیرد و به سهولت در اختیار پژوهشگران و علاقمندان قرار دارد و با پیشرفت جهانی در حوزه کتابداری مطابقت دارد پرداختیم.

وی عنوان داشت: در پایان این دیدار بازدید میدانی از سالنهای کتابخانه دانشگاه قاهره انجام دادیم تا از نزدیک با فعالیت هر بخش توسط مسئولان آن آشنا شویم.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: