میزبانی کتابخانه بانوان ام البنین (علیها السلام) از ۲۳۰ دانش آموز

کتابخانه بانوان حضرت ام البنین (علیها السلام) وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی میزبان هیئتی متشکل از ۲۳۰ دانش آموز از نونهالان العمید در قالب برنامه (دوره های تابستانی) بود که با هدف اطلاع از مهمترین فعالیت‌ها و برنامه‌های آن برگزار شد.

ابتسام عطا، مدیر کتابخانه به شبکه جهانی الکفيل گفت: در چارچوب هماهنگی علمی دائمی میان کتابخانه و مجموعه مدارس العمید و به منظور آشنا کردن گروه های سنی مختلف با چشم اندازهای آن میزبان هیئتی از دانش آموزان بودیم. به طوریکه پرسنل کتابخانه به معرفی نقش کتابخانه در خدمت به علم و دانش، بررسی اهمیت کتاب و کتابخانه و نقش مهم آن در پیشرفت اشخاص و ملتها، معرفی کتابخانه و برنامه اصدقا المکتبه در بخش امانت و توزیع نسخه‌هایی از مجله ریاض الزهرا(علیها السلام) میان دانش آموزان پرداختیم.وی گفت، بعد از بازدید سالن های کتابخانه، ازهار عبدالجبار سخنرانی را درباره چگونگی فعالیت کتابخانه و سیستم مورد استفاده در آن، روش جستجوی اطلاعات در داخل منبع موجود در کتابخانه، نحوه استخراج منابع تحقیق علمی و کمک پژوهشگران پرداخت. وی همچنین داستان‌هایی را از منابع موثق درباره کرامت های حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) بازگو کرد.

در پایان کتابچه هایی از آثار بخش امور فکری و فرهنگی به خواهران اهدا گردید.

اعضای این هیئت از تلاش های کادر کتابخانه تشکر و قدردانی کردند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: