برگزاری دوره فن تحقیق نسخ خطی از سوی مرکز قرآنی آستان قدس عباسی در نجف

واحد امور حوزوی قرآنی در مرکز قرآن الکریم در نجف اشرف وابسته به آستان قدس عباسی دوره ای را تحت عنوان (العلّامة البلاغى) در زمینه فن تحقیق نسخه خطی برگزار کرد.

قدامه الخضريدی، مسئول واحد پژوهش های حوزوی گفت: بیش از ۲۰ دانشجو در این دوره فشرده به مدت شش روز شرکت کردند که تحت نظارت شیخ کریم مسیر استاد حوزه علمیه بود. طی این دوره آنها مهمترین مبانی و قواعد تحقیق و پژوهش را فرا گرفتند و با کتب قدیمی و نمونه های کاربردی آشنا شدند.

وی گفت: به زودی دوره مشابهی برای افزایش تعداد محققان آغاز می شود تا نقش خود را در زمینه تحقیق میراث اسلامی ایفا کنند.

الخضری گفت: هدف مرکز قرآن الکریم معرفی میراث اسلامی و به ویژه شیعی است. هزاران نسخه خطی وجود دارد که هنوز منتشر نشده و دور از دسترس خوانندگان است. طرح این مرکز با هدف تحقیق و پژوهش در نسخ خطی جهت چاپ و ارائه به کتابخانه اسلامی است.

شایان ذکر است، مرکز قرآن الکریم در نجف اشرف بر بسیاری از پروژه‌ها و دوره های قرآنی ویژه دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها و طلاب حوزه علمیه در طول سال نظارت دارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: