میزبانی بخش روابط عمومی آستان قدس عباسی از دانشجویان دانشگاه کوفه

بخش روابط عمومی آستان قدس عباسی طی جلسه ای در قالب طرح ملی (فتية الكفيل:جوانان الکفیل) میزبان جمعی از دانشجویان دانشگاه کوفه بود.

منتظر الصافی، مسئول واحد فعالیتهای دانشگاهی در بخش مذکور در این خصوص گفت: این واحد میزبان ۱۴۰ دانشجوی انگلیسی زبان از دانشجویان دانشگاه کوفه بود. این جلسات در حاشیه برنامه نشست فرهنگی هفتگی در طول سال برگزار می شود. این برنامه دانشجویان دانشگاههای عراقی را با هدف ایجاد روابط با آنان هدف قرار می دهد.

به گفته وی، همچنین زیارت دو آستان مقدس حسینی و عباسی برای دانشجویان در نظر گرفته شده است. علاوه بر این میزبانی از آنها در قالب برنامه هایی که واحد روابط دانشگاهی و مدارس از طریق جلسات فرهنگی به منظور افزایش آگاهی فرهنگی و فکری آنها برگزار می کند صورت گرفت.

الصافی در خاتمه گفت: این دانشجویان از دانشکده های پزشکی، زبان و ادبیات انگلیسی ودانشکده تربیت معلم بخش انگلیسی هستند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: