امضای یادداشت همکاری پژوهشی میان انجمن العميد وشورای مذاکره و حکومت داری الحكماء

انجمن فکری و علمی العمید و شورای گفتگو و حکومت داری الحکما یادداشت همکاری را در زمینه های پژوهشی، علمی و فرهنگی امضا کردند.

این یادداشت از سوی رياض طارق العميدی، رئیس انجمن و موسى جواد الموسوی، رئیس شورا با حضور روسای ادارات انجمن، معاونان و اعضای هیئت به امضا رسید.

انجمن العمید در بیانیه ای گفت: این یادداشت شامل چارچوبهای گسترش همکاری مشترک و تبادل تجربیات در همه زمینه ها بود؛ از جمله استفاده الکترونیک، سیستمهای آموزشی و فرهنگی پیشرفته که موجب عملکرد خوب، افزایش کارامدی نتایج، ارتقای سطح فرایند آموزشی و فرهنگی و تحکیم روابط فرهنگی از طریق برگزاری جلسات، نشستها، کارگاهها، کنفرانسهای علمی و دوره های آموزشی مختلف می شود.

طبق این بیانیه، همچنین توافق بر سر تبادل آثار و مقالات تخصصی و پروژه های علمی مختلف و نشر آنها در سطح جهانی صورت گرفت. این یادداشت به منظور توسعه دامنه علمی و فرهنگی برای بهره مندی از ظرفیتهای موجود در راستای تحقق اهداف مشترک امضا شد.

آستان قدس عباسی بر فعالیتهای انجمن علمی و فکری العمید که در وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق رسما ثبت شده نظارت دارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: