مراحل مرمت اسناد و نسخ خطی در بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی

بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی در مجموعه اقدامات خود در نگهداری از اسناد و نسخ خطی، نسخه ها را مورد آزمایش بیولوژیکی قرار می دهد.

به گزارش شبکه جهانی الکفیل؛ معاون مدیر مرکز حفظ میراث الفضل وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی حرم مطهر در این خصوص اظهار داشت: در مرحله اول اسناد و نسخ خطی در آزمایشگاه بیولوژیک مورد آزمایش قرار می گیرند تا در صورت وجود قارچ، حشرات و باکتریها اقدامات لازم صورت گیرد.

سید علی محمد جاسم افزود: هر سند یا نسخه خطی که به کتابخانه و مرکز نسخ خطی اهدا می شود در ابتدا جهت آگاهی از نوع ورق و جلد استفاده شده وضد عفونی کردن مورد آزمایش قرار می گیرد.

وی در مورد مراحل آزمایش و ضد عفونی کردن توضیح داد: مرحله اول مشخص شدن ضررهای وارده به نسخه خطی است که یا با میکروسکوپ مشاهده می شود که در این صورت تاثیر منفی قارچها و باکتریها بر نسخه خطی مشخص می گردد و یا اینکه ضررهای وارده به نسخه خطی با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است که در این صورت حشرات باعث آسیب دیدگی می باشند. پس از مشخص شدن نوع آسیب دیدگی آزمایشهای مشخص شدن ورق و نوع آن صورت می گیرد.

مرحله سوم نمونه برداری از تمامی برگه ها می باشد تا پس از آمایش 48 ساعته نوع ضرر مشخص گردد. در صورتیکه آسیب دیدگی ثابت گردد نسخه خطی به دمت 72 ساعت در دستگاه ضد عفونی که شامل ماده ایثانول و الکل و آب مقطر است قرار می گیرد.

وی یکی از دلایل آسیب دیدگی نسخ خطی و اسناد قدیمی را طبیعی بودن برگه ها و جوهر دانست و عنوان داشت که بسیاری از اسناد بدلیل تغییرات آب و هوایی و نگهداری نا درست آسیب می بینند و جلد نسخ خطی نیز بدلیل گرمای شدید و در معرض رطوبت قرار گرفتن آسیب پذیر هستند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: