تقدیر بخش رسانه آستان قدس عباسی از نویسنده مجله صدى الروضتين

بخش رسانه آستان قدس عباسی از یکی از نویسندگان شرکت کننده در مباحث مجله صدى الروضتين به خاطر مشارکت در نگارش این مجله و ابلاغ پیامهای ارزشمند به جامعه تقدیر کرد.

هاشم الصفار، دبیر مجله اظهار داشت: تجلیل از منتهى محسن، یکی از نویسندگان مجله صدى الروضتين به خاطر مشارکت در مباحث مجله طی ده سال بود که بنا به دستور متولی شرعی آستان قدس عباسی مبنی بر تقدیر از نویسندگان پیشکسوت مجله انجام شد.

وی افزود: خانم منتهی محسن دارای مقالات و پژوهشهای زیادی است و در بسیاری از انتشارات عتبات مقدسه مشارکت داشته است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: