برگزاری کارگاهی با موضوعیت حقوق بین المللی بشردوستانه به همت دانشگاه العمید

دانشگاه العمید کارگاه علمی را برای اساتید خود با موضوع حقوق بین المللی بشر دوستانه برگزار کرد.

این دانشگاه در بیانیه ای گفت: با عنایت به دستورالعملهای صادره از دفتر نخست وزیر و وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق، دانشگاه العمید کارگاه علمی را برای آشنایی با حقوق بین المللی بشردوستانه تحت عنوان (حفاظت از نیروهای خدمات پزشکی در میدان درگیری مسلحانه) برگزار کرد.

این کارگاه با سخنرانی احمد يعقوب، مدیر بخش امور حقوقی دانشگاه و با مشارکت روسای دانشکده ها، مدیران بخشهای علمی و اداری و مسئولان واحدها به میزبانی سالن امام مجتبی (علیه السلام) برگزار شد.

در این بیانیه آمده است، محورهای کارگاه، معرفی شیوه های حفاظت از افرادی که خدمات پزشکی را در مناطق درگیری های مسلحانه ارائه می دهند دربر گرفت.

همچنین حاضران در کارگاه با کمیته ملی دائمی حقوق بین الملل بشردوستانه، ماهیت کار و ساز و کارهای آن آشنا شدند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: