برگزاری نشستی در دانشگاه بابل برای آشنایی با مصحف آستان قدس عباسی

بنیاد علمی قرآن کریم وابسته به آستان قدس عباسی نشست آشنایی درباره چاپ مصحف شریف را در دانشکده علوم اسلامی دانشگاه بابل برگزار کرد‌.

مرکز چاپ قرآن کریم در بنیاد بر پروژه مصحف آستان قدس نظارت دارد.

مشتاق العلی، رئیس بنیاد اظهار داشت: این نشست در تقویت روابط میان بنیاد علمی و جامعه آکادمیک قرآنی در سطح اساتید و دانشجویان از طریق تبادل اطلاعات و آشنایی جامعه آکادمیک قرآنی با فعالیت‌های بنیاد و تولیدات آن نقش دارد.

ضياء الدين الزبيدی، مدیر مرکز چاپ قرآن کریم گفت: آشنایی جامعه آکادمیک قرآنی با اهمیت مصحف آستان قدس عباسی که اولین در سطح کشور به شمار می رود به منظور بازگرداندن هیبت و اعتبار به علوم مصحف است.

به گفته الزبیدی، هدف قرار دادن جامعه آکادمیک از سوی مرکز بخاطر هماهنگی با رویکرد کلی آستان قدس عباسی در گسترش فرهنگ قرآنی و تبدیل آن به سبک زندگی است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: