تمجید رئیس اتحادیه دانشگاههای عربی از دانشگاه العمید و رتبه های جهانی آن

رئیس اتحادیه دانشگاههای عربی پیشرفت چشمگیر و نتایج برجسته دانشگاه العمید در رتبه بندی‌های آکادمیک و علمی بین المللی را ستود.

دکتر عمرو عزت سلامه، رئیس اتحادیه دانشگاههای عربی در جریان بازدید هیئت اتحادیه دانشگاههای عربی به ریاست دبیرکل آن، رئیس دانشگاه فنی الفرات الاوسط و رئیس دانشگاه کربلا از دانشگاه العمید این اظهارات را بیان کرد.

عزت تاکید کرد که دانشگاه العمید بخاطر پیشرفت چشمگیر خود، نتایج ویژه ای را در تمامی عرصه ها و رتبه بندی های علمی و آکادمیک داخلی و بین المللی کسب کرده است که در چارچوب مبانی و الزامات کیفیت، تلاش بی وقفه برای پایایی جهانی و توسعه تحقیقات علمی است.

دکتر سید افضل الشامی، رئیس دفتر متولی شرعی آستان و برخی مسئولان دانشگاه از این هیئت استقبال کردند.
در این دیدار راههای توسعه چشم اندازهای اقدام مشترک، تبادل تجربیات علمی، ارتقای عملکرد تحصیلی و تضمین کیفیت با همکاری نهادهای اتحادیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: