خبرفوری – یگان رزمی العباس علیه السلام : تغییرفرماندهی عملیات در منطقه النخیب مانع حضور نیروهای این یگان نمی باشد. استقرار سامانه موشکی درمرز استان کربلا با استان الانبار

نبروهای یگان العباس علیه السلام
تغییر در فرماندهی منطقه عملیاتی النخیب از مرکز فرماندهی فرات میانی به مرکز فرماندهی جزیره و بادیه تاثیری بر حضور نیروهای یگان رزمی العباس علیه السلام در این منطقه عملیاتی نخواهد داشت.
در بیانیه یگان رزمی العباس علیه السلام که یک نسخه آن در اختیار شبکه جهانی الکفیل قرار گرفته آمده است:
تغییر در فرماندهی منطقه عملیاتی النخیب از مرکز فرماندهی فرات میانی به مرکز فرماندهی جزیره و بادیه تاثیری بر حضور نیروهای یگان رزمی العباس علیه السلام در این منطقه عملیاتی نخواهد داشت.
در این بیانیه تاکید شده است : یگان رزمی العباس علیه السلام وابسته به آستان مقدس عباسی و یکی از تشکیلات نیروهای داوطلب مردمی که تحت نظروزارت دفاع عراق در حال خدمت می باشد، همانند قبل با فرماندهی منطقه عملیاتی النخیب که اکنون در اختیار مرکز فرماندهی جزیره و بادیه قرار گرفته است، هماهنگ خواهد بود.
همچنین در این بیانیه آمده است: امنیت و سلامت استان کربلا هدف اصلی تشکیل این یگان بوده و به هیچ عنوان خطراتی که استان کربلا را حتی در صدها کیلومتر دورتر از این استان تهدید نماید، بدون پاسخ نخواهد گذاشت.
این بیانیه همچنین بر بی طرفی این یگان و فرماندهی آن در نزاعات سیاسی بین فراکسیونهای مختلف موجود در دولت عراق تاکید نموده و هدف خود را دفاع صرف از امنیت عمومی، ملت و مقدسات عراق می داند.
همچنین فرماندهی ستاد یگان العباس علیه السلام از استقرار توپخانه، سامانه موشکی و تقویت نیروهای زرهی در مرز استان کربلا برای پاسخ به هرگونه خطری که امنیت کربلا، مردم و مقدسات آن را تهدید نماید خبر داد.
لازم به یادآوریست یگان رزمی العباس علیه السلام ده روز قبل و به دستور فرماندهی وقت منطقه (مرکز فرماندهی فرات میانی) نیروهای خود را در منطقه النخیب در مرز استان کربلا و الانبار برای دفع هرگونه خطر و تهدید احتمالی مستقر نموده بود.


نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: