وزیر بهداشت عراق: بیمارستان الکفیل تحولی عمیق و جهشی بلند در عرصه بهداشت و درمان کشور بوده و با تمام توان پیشتیبان آن خواهیم بود.

بازدید وزیر بهداشت عراق از بیمارستان الکفیل
خانم دکتر عدیله حمود وزیر بهداشت عراق در بازدید از بیمارستان تخصصی الکفیل، این بیمارستان را تحولی عمیق و جهشی بلند درعرصه بهداشت و درمان کشور توصیف نمود.

خانم وزیر به همراه هیاتی از وزارت بهداشت عراق و رییس اداره بهداشت کربلاء از بیمارستان الکفیل بازدید بعمل آورد. این بیمارستان اخیرا از سوی آستان مقدس عباسی افتتاح گردیده است.

خانم وزیر در سخنانی هدف از این بازدید را آشنائی با خدمات خوبی که از سوی این بیمارستان به بیماران ارائه می گردد اعلام نمود و گفت: سطح خدماتی که در این بیمارستان بواسطه حضور پزشکان متخصص داخلی و خارجی به بیماران ارائه می گردد مهمترین دلیل حضور من در این بیمارستان و بازدید از آن می باشد.

وی در این بازدید ضمن اشاره به تجهیزات بسیار عالی اطاقهای عمل و بخش های این بیمارستان، از همکاری و ارتباط مستمر وزارتخانه مطبوعش با این بیمارستان و مدیریت آن برای تامین تیم پزشکی مورد نیاز خبر داد و گفت: امروز با توجه به نوع خدمات پیشرفته ای که در این بیمارستان به بیماران ارائه می گردد ما می توانیم بیماران خود را بجای اعزام به خارج از کشور به این بیمارستان جهت درمان اعزام نمائیم. ما حامی این بیمارستان و دستاورد پزشکی بزرگ خواهیم بود ودر حال حاضر در حال انعقاد قرارداد فی مابین وزارت بهداشت و بیمارستان تخصصی الکفیل در قالب بیمارستانهای دولتی هستیم.
آقای دکتر حیدر البهادلی رئیس بیمارستان تخصصی الکفیل در این بازدید گزارشی از بخشهای مختلف بیمارستان و خدمات ارائه شده به بیماران به خانم وزیر ارائه نمود. وی ضمن اشاره به سطح خدمات ارائه شده در این بیمارستان از توافق بیمارستان الکفیل و وزرات بهداشت جهت اعزام بیماران اعزام به خارج به این بیمارستان خبر داد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: