فوری : تصمیم مرجعیت نسبت به حذف خطبه دوم ( خطبه سیاسی) نماز جمعه- خطبه سیاسی بر حسب تحولات میدانی عراق و مناسبت های خاص ایراد خواهند شد.

مرجعیت اعلای جهان تشیع مقرر نمودند تا خطبه های سیاسی نماز جمعه مبنعد به شکل هفتگی ایراد نگردند. معظم له مقرر نمودند تا خطبه دوم نماز جمعه متناسب با تحولات میدانی عراق و در مناسبتهای خاص ایراد گردد.

آقای سید احمد الصافی خطیب جمعه کربلا در سخنانی گفت:

خطبه دوم نماز جمعه کربلا هر هفته شاهد قرائت بیانات و آراء مکتوب مرجعیت اعلای جهان تشیع در خصوص تحولات عراق بود. معظم له مقرر نمودند منبعد این خطبه ها به صورت هفتگی ایراد نگردیده و متناسب با تحولات میدانی و مناسبتهای خاص ایراد گردد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: