Cuhenî ve mubarek Ramazan ayının yirmi üçüncü gecesi üzerine…

Tarih ve siyer kitaplarında şöyle geçmiştir. Hz. Resûl-i Ekrem’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) sahabesinden biri, Medîne-i Münevvere dışında çobanlık yapmakla meşgul olduğu için genelde Medîne’ye gelemiyordu. Bu yüzden de Hz. Resûlullah’a (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) gelerek Kadir gecesini idrak edebilmek için Medîne’ye hangi gün gelmesi gerektiğini sordu.

Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) da on dokuzuncu, yirmi birinci ve yirmi üçüncü geceleri sayınca bu sahabi – adı da Cuhenî’ydi – şöyle dedi: “Medîne’ye iki gece gelemem” Bunun üzerine Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) “Medîne’ye sadece yirmi üçüncü gece git” diye buyurdu.

Abdullah b. Bukeyr Zurâre’den, Zurâre de Hz. İmam Muhamed Bâkır ya da Hz. İmam Cafer-i Sâdık’tan (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) şöyle buyurduklarını naklediyor: O’na Ramazan ayında gusledilmesi müstehap olan geceleri sordum.

Şöyle buyurdu: “On dokuzuncu gece, yirmi birinci gece ve yirmi üçüncü gece. Yirmi üçüncü gece de Cuhenî’nin gecesidir”

“Hadîsi de şöyledir: (Cuhenî) Resûlullah’a (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) “Evim Medîne’den (çok) uzak. Bana (Medîne’ye) gireceğim bir gece buyur (söyle)” deyince O’na yirmi üçüncü geceyi emretti.”

Görünen o ki Müslümanlar Cuhenî’yi; yılın geri kalanında sürekli develeri ve koyunlarını gütmeye alıştığı için gelemediğinden dolayı sene boyunca sadece o gece görmeye alıştıkları için o geceye onun adını verdiler.

Öte yandan bu konuyla ilgili aktarılan hadis ve rivayetlerden şu anlaşılıyor: O dönemde Müslümanlar; Hz. Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Cuhenî’ye yaptığı ısrardan ve bunun akabinde Cuhenî’nin sürekli bir şekilde Hz. Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Mescidi’nde ibadet edip zikir yapmak için Ramazan’ın yirmi üçüncü gecesinde gelmesinden Kadir gecesinin o gece olduğu anlamını çıkardılar.

Bu mubarek gecenin fazileti ve amelleri için tıklayınız:
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: