ارسال کمکهای غیر نقدی کمیته حمایت از آوارگان جنگی وابسته به آستان مقدس عباسی برای خانواده های رانده شده

کمیته حمایت از خانواده های رانده شده از مناطق جنگی وابسته به آستان مقدس عباسی به طور مستمر از اردوگاه های محل اسکان خانواده های جنگ زده بازدید بعمل آورده و کمکهای نقدی و غیر نقدی این کمیته را به خانواده های رانده شده از مناطق جنگی تقدیم می نماید.

این اقدام آستان مقدس عباسی در تبعیت از فرمان مرجعیت اعلای جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سیستانی ( دام ظله) مبنی بر حمایت و تامین نیاز خانواده های رانده شده از مناطق عملیاتی صورت می پذیرد.

در هیمن راستا، کمیته حمایت از خانواده های رانده شده در آستان مقدس عباسی از خانواده های اسکان یافته در حسینیه های حدفاصل بغداد-کربلا بازدید بعمل آورده و کمکهای غیر نقدی خود را به خانواده های اسکان یافته در این مناطق اهدا نمود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: