بازدید هیاتی از دانشکده علوم پزشکی کوفه از دانشگاه العمید وابسته به آستان مقدس عباسی / ظرفیت دانشگاه با تعداد داوطلبان تناسب دارد.

هیاتی از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه کوفه ضمن حضور در محل دانشگاه العمید وابسته به آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام، در جریان تدارکات این دانشگاه برای استقبال از سال تحصیلی جدید در سه ددانشکده علوم پزشکی، دندانپزشکی و پرستاری قرار گرفتند.

هیات دانشکده علوم پزشکی کوفه به همراه رئیس دانشگاه العمید و تنی چند از مسئولان این دانشگاه از کلاس های درس، آزمایشگاه ها و تاسیسات خدماتی دانشگاه بازدید نمودند. در این بازدید مسئولان دانشگاه شرحی مختصر از امکانات آموزشی تدارک دیده شده برای این دانشگاه ارائه نمودند.

دکتر وسام اللامی مدیر واحد آموزش پزشکی دانشگاه کوفه در این دیدار گفت: هدف از بازدید از این دانشگاه را آگاهی از میزان آمادگی و تدارکات و تجهیزات تهیه شده از سوی این دانشگاه برای آغاز سال تحصیلی عنوان نمود. وی ضمن اشاره به بازدید از بخش های مختلف این دانشگاه، تدارکات صورت گرفته را بسیار عالی توصیف نمود و افزود: تجهیزات تهیه شده برای آزمایشگاه های این دانشگاه دارای کیفیت بسیار بالائی هستند.
دکتر حیدر العذاری دیگر عضو این هیات نیز آمادگی های صورت گرفته برای استقبال از دانشجویان را بسیار خود توصیف نمود و افزود: تعداد دانشجویان پذیرش شده در این دانشگاه با ظرفیت آن متناسب بوده و این موضوع فاکتوری بسیار مهم ارزشیابی می شود.
لازم به ذکر است دانشگاه العمید و دانشگاه کوفه تفاهم نامه هایی را با یکدیگر به امضا رسانده اند و برنامه آموزشی مورد استفاده در این دانشگاه براساس روش آموزشی دانشگاه لیستر انگلستان خواهد بود.
خاطرنشان می کند دانشگاه العمید وابسته به قسمت آموزش عالی آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام تمامی تدارکات لازم برای پذیرش دانشجویان ثبت نام شده در دانشکده های علوم پزشکی، دندانپزشکی و پرستاری برای سال تحصیلی 2018-2017 را به اتمام رسانده است. پذیرش در این دانشگاه بر اساس ضوابط وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق می باشد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: