برگزاری دوره پیشرفته تحقیق نسخ خطی از سوی قسمت معارف اسلامی و انسانی حرم مطهر

در ادامه دوره های تخصصی تحقیق نسخ خطی که از سوی قسمت امور معارف اسلامی و انسانی حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام برگزار می گردد،این بار این قسمت اقدام به برگزاری دوره تخصصی تحقیق نسخی و با حضور 20 نفر از برگزیدگان دروه های قبلی برگزار نمود.

احمد علی مجید الحلی استاد این دوره، برنامه آموزشی ویژه ای متناسب با قابلیت افراد شرکت کننده در این دوره و با هدف تربیت افرادی توانمند در زمینه تحقیق نسخ خطی عالمان و اندیشمندان گذشته ( که نقش مهمی در ساختار جامعه و حفظ یکپارچگی آن داشته اند) و در نتیجه ارائه مقالات و نتایج تحقیقات خود به جامعه معرفتی تدارک دیده است.

لازم به ذکر است انبوهی از نسخ خطی همچنان بدون تحقیق در کتابخانه ها نگهداری می شوند و غبار زمان بر روی آنها نشسته و این حجم بالای نسخ خطی بدون شک بدون وجود محققان توانمند که بتوانند این حجم کتاب را تحقیق نمایند از کتابخانه ها بیرون نخواهند آمد ، بهمین منظور تشکیل تیمی از متخصصان با کمک جمعی از محققان طراز اول این عرصه که بتوانند این نسخ خطی را مورد تحقیق قرار دهند اجتناب ناپذیر گردید.

خاطر نشان می کند این دوره آموزشی با هدف اهتمام ورزیدن به نسخ خطی بواسطه ایجاد گروهی از متخصصان این عرصه و با حضور تنی چند از متخصصان دانشگاه های عراق از جمله دانشگاه بصره و ذی قار و پرسنل مراکز میراث وابسته به قسمت معارف اسلامی و انسانی حرم طمهر عباسی برگزار گردیده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: