اعلام مبلغ زکات فطره طبق اعلام دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی (دام ظله)

دفتر مرجعیت عالی حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی (دام ظله) مبلغ زکات فطره امسال (1439 هجری) را برای هر فرد 1500 دینار عراقی اعلام نمود.
واحد زکات فطره «صاع» است، هر صاع معادل سه کیلوگرم گندم یا جو یا مویز یا برنج یا خرما یا هر چیز دیگری که قوت غالب شخص است یا مبلغ معادل آن می باشد.
بدیهی است که این مبلغ در هر کشور متفاوت است، لذا مومنین باید قبل از پرداخت زکات فطره، قیمت هر کیلوگرم قوت غالبشان را در کشور خود محاسبه نمایند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: