ارائه مقاله «اصل عدم اجبار در فلسفه قانونگذاری در اسلام» توسط پژوهشگر آستان قدس عباسی در کنفرانس نیویورک

پژوهشگر آستان قدس عباسی گفت: دین اسلام دین آشتی، همزیستی و همبستگی است و در ادبیات آن اختلاف، ناسازگاری، مبارزه و هیچ یک از انواع خشونت و اجبار جای ندارد.
مشتاق عباس معن، پژوهشگر و پروفسور اندیشکده بین المللی العمید وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی طی سخنرانی در نشست بین المللی نیویورک که به همت دو آستان قدس حسینی و عباسی در ساختمان سازمان ملل و با همکاری موسسه آیت الله خویی (قدس سره) و ائتلاف علمی پژوهش و میراث برگزار شد. پژوهشی را تحت عنوان «اصل عدم اجبار در فلسفه قانونگذاری در اسلام» ارائه کرد و در آن رویکردهایی را درباره انسانیت در اسلام مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به موضوع این پژوهش گفت: اصل کلی«عدم اجبار» یکی از اصولی است که در فلسفه قانونگذاری در اسلام بر آن تاکید شده است و این قاعده و اساس از نظریه «عدم خشونت» کلی تر است.
معن اظهار داشت: ما با در نظر گرفتن دو تعریف، به این نتیجه دست یافتیم. پس ارتباط میان دو مفهوم (عدم خشونت و عدم اجبار) ارتباط خاص به عام است چون معتقد هستیم «عدم خشونت» یکی از مصادیق«عدم اجبار» است. پس مفهوم «عدم اجبار» تمام ابزارهای اجبار از جمله خشونت و غیره را رد می کند. اما «عدم خشونت» تنها ابزارهای اجبار با خشونت را رد می کند.
معن اظهار کرد: اصطلاح قرآنی لااکره فی الدین معنای کلی تر و وسیعتری نسبت به اصطلاح «عدم خشونت» دارد. این امر انگیزه انسانی بالایی برای توصیف قانونگذاری در اسلام ایجاد می کند و مجالی برای شک در این امر نمی گذارد که دین اسلام دین آشتی، همزیستی و همبستگی است و نفرت و اختلاف و هیچ یک از انواع خشونت و اجبار در آن راه ندارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: