افتتاح 10 مرکز درمانی توسط آستان مطهر عباسی در مسیر محل عبور زائران اربعین

آستان مطهر عباسی در چارچوب طرح خود برای آمادگی های زیارت اربعین، 10 مرکز پزشکی را در اطراف آستان تا مسیرهای خارجی محل عبور زائران امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام افتتاح کرده است.
در این مراکز تعداد زیادی دارو که نیازهای زائران را تأمین کند، تعبیه شده است که کادرهای پزشکی و پرستاران مرد و زن و همچنین افراد داوطلب از خارج عراق و از نهادهای بهداشتی عراق و از دانشکدههای تخصصی در دانشگاه ها بر آنها نظارت دارند.
همچنین آمبولانسها برای درمان و انتقال هرگونه مورد اورژانسی مستقر شده اند.
این مراکز درمانی در این مکانها مستقر هستند:
- مهمانسرای خارجی آستان مطهر عباسی در مسیر نجف.
- مجتمع خدماتی سابق أم البنین؛ ساختمان کنونی دانشگاه العمید در مسیر نجف.
- مجتمع العلقمیّ در مسیر الحلة/ کربلاء.
- مرکز بیمارستان تخصصی الکفیل.
- بخش مرکزی وابسته به آستان مطهر عباسی در مجاورت منطقه بین الحرمین.
- یک مرکز در محور باب بغداد.
- یک مرکز در خیابان قبله ابوالفضل عباس علیه السلام.
- مرکزی در خیابان السدرة که منتهی به حرم امام حسین علیه السلام است.
- مجتمع خدماتی شیخ کلینی (رضوان الله علیه) واقع در مسیر بغداد.
- مرکز سیار جهت درمان موارد اورژانسی در داخل صحن حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام.
فعالیت این مراکز تا پایان مراسم زیارت اربعین به صورت بیست و چهار ساعته ادامه دارد و آستان مطهر عباسی تمامی ملزومات ضروری را برای کادرهای پزشکی و فراهم کردن فضای مناسب برای انجام فعالیت آنها به بهترین وجه به کار گرفته است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: