غبارروبی حرم و صحن مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام)

بعد از پایان زیارت اربعین، در چارچوب اقدامات دوره ای که در آستان مطهر عباسی انجام می‌شود و نیز برای به منظور فروش نمودن فرشهای جدید؛ اقدامات غبارروبی حرم و صحن حضرت ابوالفضل (علیه السّلام) انجام گشت و كفپوشهای حرم سپس معطر و تعمیر گشتند.

همزمان، زین العابدین عدنان، مسؤل واحد حرم در مصاحبه با شبکه الکفیل عنوان داشت: اقدامات غبارروبی و شستشوی حرم حضرت ابوالفضل العباس (علیه السّلام) طی روز گذشته توسط کارکنان این بخش انجام شد. این غبارروبی در چارچوب طرح بعد از زیارت اربعین صورت گرفت، زیرا که طی زیارت اربعین خیل عظیمی از زائران در حرم شریف حضور می یابند كه این مساله ایجاب می‌کند ما سالانه و در چنین روزهایی عملیات غبارروبی حرم را انجام دهیم که این اقدامات برای محافظت از سنگهای مرمر حرم و استفاده از موادی جهت سالم نگه داشتن سنگها صورت می گیرد.

وی افزود: غبار روبی همچنین شامل معطر كردن حرم و مفروش کردن حرم با فرشهای جدید بود. ما این اقدامات را در ساعات پایانی شب انجام دادیم، زیرا كه طی آن ازدحام زائرین كمتر است و در روند غبارروبی تسهیل می شود.

شایان ذكر است كه بخش حفاظت حرم شریف اقدامات غبارروبی را به صورت دوره ای و مستمر در طول سال انجام می دهد تا ضمن نظافت مکان، خاكها و لكه های سیاهی كه ممکن است باعث فرسودگی مرمرها و فلز ضریح شود، زدوده شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: