نصب پنجره های جدید در ایوانهای صحن مطهر حضرت عباس(ع)

پرسنل بخش تعمیرات مهندسی آستان قدس عباسی نصب پنجره های مشبک جدید با طراحی اسلامی در ایوانهای صحن شریف حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) و جایگزینی آنها با پنجره های قدیمی را آغاز كردند که این امر با هدف آراستن و ایجاد نوعی تقارن هنری در بخشهای مختلف صحن مطهر صورت گرفت.

عباس حسن موسى، رئیس بخش تعمیرات مهندسی آستان قدس عباسی با اشاره به این اقدامات گفت: این فعالیتها مكمل پروژه هایی از جمله سنگفرش و كاشیكاری ایوانها با كاشی كربلایی معرق کاری شده است كه آستان مطهر پیشتر اجرا نموده است.

وی گفت: در این بخش از اقدامات، پنجره های جدیدی نصب می شود كه به ایوانها جلوه هنری و زیبایی دوچندانی می بخشد.

موسی تصریح کرد، ساخت این پنجره ها در كارگاههای بخش تعمیرات مهندسی آستان با چوب مرغوب و با كیفیت انجام شده است و در وسط بخش بالایی ایوان از داخل تعبیه می شود. این اقدامات شامل نصب پنجره های منحنی است كه داخل آن طراحی اسلامی و تزئینات مشبک و در وسط آن دایره ای قرار دارد كه بر روی آن عبارت (یا قمر بنی هاشم) نگاشته شده است.

رئیس بخش تعمیرات مهندسی آستان عنوان داشت، این پنجره دارای چارچوبی به عرض تقریبی ده سانتی متر و ضخامت هفت سانتی متر و از داخل دارای لایه ای است كه امکان عبور نور را فراهم می کند.

شایان ذكر است بخش تعمیرات مهندسی آستان قدس عباسی از بخشهای مهم آستان به شمار می رود و دارای واحدها، كارگاهها و نیروهای مهندسی است كه شبانه روز در تمامی موسسات و اماكن مهم آستان مطهر به منظور ارائه بهترین خدمات به زائران گرامی فعالیت می كنند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: