بازدید هیات دانشگاه العمید آستان قدس عباسی از دانشگاه فردوسی مشهد در اردوی پیشاهنگی بهاره

هیاتی از دانشجویان دانشگاه العمید وابسته به آستان قدس عباسی در راستای برنامه اردوی پیشاهنگی بهاره از دانشگاه فردوسی ایران بازدید کرد.

هدف از برپایی این اردوی پیشاهنگی خارجی که دانشگاه العمید برای دانشجویان خود برگزار می کند، پیشرفت دانشجویان در ابعاد علمی و عملی است که انعکاس مثبتی در ارتقای سطح آکادمیک آنها طی مراحل تحصیل در دانشگاه خواهد داشت.

این هیات در جریان بازدید از دانشگاه، مورد استقبال گرم مسئول بخش روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد و برخی اساتید آن قرار گرفت.

طی این دیدار، علاوه بر بررسی شیوه های آموزشی و سیستم تدریس در دانشگاه فردوسی، فیلم کوتاهی درباره بخشهای دانشگاه، زیر ساختها و دانشکده های وابسته به آن جهت آگاهی و شناخت بیشتر هیات نمایش داده شد.

مدیریت دانشگاه فردوسی به نوبه خود توضیحاتی را در خصوص سالن های دانشگاه، تاسیسات و در راس آنها کتابخانه مرکزی به هیات ارائه داد تا از منابع آموزشی، شیوه های تدریس و کتب علمی مختلف آگاهی و شناخت کسب نمایند.

فعالیت و برنامه های اردوی بهاری خارجی تنها به بازدید سالنهای محوطه دانشگاه فردوسی محدود نشد، بلکه هیات دانشگاه العمید از کارخانه لبنیات وابسته به دانشگاه فردوسی نیز با هدف اطلاع از مواد غذایی متنوع تولیدی همچون شیرینی جات، آب میوه ها، لبنیات و غیره بازدید کرد. این کارخانه با بسیاری از محصولات تولیدی خود کارکنان و دانشجویان دانشگاه را حمایت و نیازهای آنها را تامین می کند.

حسنین الموسوی، رئیس بخش ارشاد و مشاوره روانشناسی و آموزشی دانشگاه العمید درباره بازدید هیات از کارخانه لبنیات دانشگاه فردوسی اظهار کرد: هدف ما از بازدید کارخانه این است که دانشجویان از نزدیک با مکانیزم و چگونگی تولید محصولاتی آشنا شوند که نیازهای پرسنل و دانشجویان دانشگاه فردوسی را پشتیبانی می کند. هدف دیگر، آشنایی با آزمایشگاههای کارخانه است که برای آزمایش نمونه های غذایی پیش از ورود آنها به روند تولید مورد استفاده قرار می گیرد.

وی عنوان داشت، مدیریت کارخانه محصولات غذایی واقع در شهر مقدس مشهد، یکی از مراکز تحقیقاتی دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه قلمداد می شود که جهت انجام تحقیقات علمی آنها و آزمایش نمونه ها در آزمایشگاه استفاده می شود و تاثیرات مثبتی بر وضعیت آموزش و اوضاع اقتصادی کشور دارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: