برگزاری دوره های تابستانی قرآن کریم در مناطق دور دست استان نجف

طرح دوره های تابستانی قرآن کریم که به همت شعبه موسسه قرآن کریم آستان قدس عباسی در استان نجف اشرف برگزار می گردد، از این پس در مناطق دور دست این استان نیز اجرایی می شود.

این طرح در حسینه ها و مساجد شهر نجف و مناطق مختلف استان از جمله شهرستان های المشخاب، المناذره و المهناویه برگزار می شود و هدف از آن ترویج فرهنگ قرآن کریم در میان اقشار مختلف جامعه و پر نمودن اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تابستان است.

دوره های تابستانی قرآن از برنامه های مهمی است که موسسه قرآن کریم آستان قدس عباسی در استان نجف برپا می کند و از طریق آن می توان نسلی فرهیخته و دارای فرهنگ قرآنی را تربیت نمود.

این دوره ها که با نظارت اساتید قرآنی برگزار می شود، شامل حفظ قرآن کریم، عقاید، فقه، اخلاق و سیره می شود و برگزاری آنها با استقبال وسیع اولیای دانش آموزان رو به رو شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: