بازدید تولیت آستان قدس عباسی و هیأت همراه از طرحهای صنعتی آستان

تولیت آستان قدس عباسی به همراه برخی اعضای شورای اداری و روسای بخشهای مختلف آن از برخی طرحهای صنعتی آستان بازدید کردند.

این بازدید با هدف شرکت در معرفی طرحها، پیشرفت آنها و آگاهی از خدمات ارائه شونده به زائران و شهروندان که محرک اقتصاد ملی است؛ صورت گرفت. طی این امر، محمد الاشقیر و همراهانش ابتدا در کارخانه لبنیات الکفیل در منطقه الابراهيميه حضور یافتند و مسئول این کارخانه توضیحات کاملی را درباره ساز و کار فعالیت در این بخش مهم ارائه کرد.

سپس هیأت آستان قدس عباسی از مجتمع السقاء2 و بخشهای مختلف وابسته به آن از جمله کارخانه یخ الکفیل و انتشارات الکفیل بازدید نمودند و در جریان فعالیتهای آنها طی سالهای گذشته و طرح آتی شان قرار گرفتند.

در پایان نیز این هیأت از مجموعه کارگاههای وابسته به بخش تعمیرات مهندسی آستان همچون کارگاه نجاری، MDF آهنگری و غیره بازدید کردند.

در همین راستا، محمد الأشيقر تولیت آستان گفت: این بازدید یکی از بازدیدهای کاری با هدف شناخت و آگاهی روسای بخشها و معاونانشان و نیز دیگر کارکنان از طرحهای آستان قدس است که موجب ایجاد ارتباط میان پرسنل و بخشهای آستان قدس عباسی می شود.

الاشیقر در پایان عنوان کرد: این پروژه ها بسیاری از نیازهای ضروری این شهر را برطرف می سازد و موجب به کارگیری نیروی کار، فعالسازی صنعت ملی و تحقق خودکفایی می شود که این مهم از خروج ارز از کشور جلوگیری به عمل می آورد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: