حضور برجسته موکبهای حمایت لجستیکی در میدان التحریر برای کمک به تظاهرات کنندگان

از زمان آغاز تظاهرات عراق، موکبهای حمایت لجستیکی آستان قدس عباسی در چارچوب یگانهای امداد رسانی و حمایتی در همه استانهای عراق به منظور حمایت از تظاهرات کنندگانی که حقوق مشروع خود را مطالبه می کنند حضور داشته اند.

نقش این موکبها تنها به واحدهای مدیریتی آن محدود نشد بلکه در میدان التحریر نیز حضور به هم رسانده اند تا به تظاهرات کنندگانی که حقوق مشروع خود را مطابق قانون اساسی و با تأیید مرجعیت دینی عراق مطالبه می کنند؛ خدمت رسانی نمایند.

موکبهای حمایت لجستیکی در تظاهرات اخیر نقش مهمی ایفا کرده است

که خدمات ارائه شده عبارتند از:

تدارک و هماهنگی با ارگانهای مربوطه برای ساماندهی تظاهرات، اعزام کاروانهای حمایتی مواد غذایی و نصب چادرهای خدمت رسانی به تظاهرات کنندگان در میدان التحریر.

این یگانها طی روزهای گذشته با حضور در مناطق کرخ و الرصافه نقش مهمی را در این مناطق ایفا نمودند.

واحد امداد رسانی و پشتیبانی آستان قدس عباسی از آغاز تظاهرات برای اظهار همبستگی با تظاهرات کنندگان در میدان التحریر بغداد و دیگر میادین تظاهرات استانهای مختلف خدماتی را ارائه نموده است که شامل موارد ذیل می باشد:

نصب چادرهای خدمت رسانی، تهیه وعده های غذایی برای تظاهرات کنندگان، توزیع مواد غذایی،آب و آبمیوه، مشارکت در امدادهای پزشکی، امدادرسانی و مداوای مجروحان، تقویت روحیه تظاهرات کنندگان با حضور اکثر خادمان موکبها در میادین تظاهرات، ارائه برخی وسایل مورد نیاز تظاهرات کنندگان، مشارکت در پویشهای داوطلبانه همچون نظافت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: