تداوم روند احداث واحدهای مسکونی ویژه خانواده شهدای تیپ رزمی العباس(علیه السلام)

تیپ رزمی العباس (عليه السلام) با حمایت آستان قدس عباسی ساخت مجتمع مسکونی ویژه خانواده های شهدا را در دست اجرا دارد و ساخت یکی از واحدهای آن رو به پایان است.

شيخ ميثم الزيدی، ناظر تیپ رزمی العباس (عليه السلام) گفت: این ساخت و ساز با حمایت سید احمد الصافی، متولی شرعی آستان قدس عباسی و در چارچوب سقف زمانی كوتاه مدت و با رعایت ویژگیهای خاص اجرا می شود و امیدواریم واحد مزبور طی دو هفته آتی بعد از تجهیز کامل افتتاح گردد.

لازم به ذکر است تیپ رزمی العباس (عليه السلام) با حمایت آستان قدس عباسی و با اجرای مستقیم بخش تعمیرات مهندسی به اجرای پروژه نخستین مجتمع مسکونی الوفا که ویژه خانواده های شهدای این تیپ است ادامه می دهد و این پروژه تا کنون پیشرفت چشمگیری داشته است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: